All fonts

FF Quadraat Sans OT Condensed DemiBold

from FF Quadraat Sans by FontFont

1 font: $59.00

Latin Capital Letter A (A) Latin Capital Letter A with Grave (À) Latin Capital Letter A with Acute (Á) Latin Capital Letter A with Circumflex (Â) Latin Capital Letter A with Tilde (Ã) Latin Capital Letter A with Diaeresis (Ä) Latin Capital Letter A with Ring Above (Å) Latin Capital Letter B (B) Latin Capital Letter C (C) Latin Capital Letter C with Cedilla (Ç) Latin Capital Letter D (D) Latin Capital Letter E (E) Latin Capital Letter E with Grave (È) Latin Capital Letter E with Acute (É) Latin Capital Letter E with Circumflex (Ê) Latin Capital Letter E with Diaeresis (Ë) Latin Capital Letter F (F) Latin Capital Letter G (G) Latin Capital Letter H (H) Latin Capital Letter I (I) Latin Capital Letter I with Grave (Ì) Latin Capital Letter I with Acute (Í) Latin Capital Letter I with Circumflex (Î) Latin Capital Letter I with Diaeresis (Ï) Latin Capital Letter J (J) Latin Capital Letter K (K) Latin Capital Letter L (L) Latin Capital Letter M (M) Latin Capital Letter N (N) Latin Capital Letter N with Tilde (Ñ) Numero Sign (№) Latin Capital Letter O (O) Latin Capital Letter O with Grave (Ò) Latin Capital Letter O with Acute (Ó) Latin Capital Letter O with Circumflex (Ô) Latin Capital Letter O with Tilde (Õ) Latin Capital Letter O with Diaeresis (Ö) Latin Capital Letter P (P) Latin Capital Letter Q (Q) Latin Capital Letter R (R) Latin Capital Letter S (S) Latin Capital Letter S with Caron (Š) Latin Capital Letter T (T) Trade Mark Sign (™) Trade Mark Sign (™), Small Capitals From Capitals Latin Capital Letter U (U) Latin Capital Letter U with Grave (Ù) Latin Capital Letter U with Acute (Ú) Latin Capital Letter U with Circumflex (Û) Latin Capital Letter U with Diaeresis (Ü) Latin Capital Letter V (V) Latin Capital Letter W (W) Latin Capital Letter X (X) Latin Capital Letter Y (Y) Latin Capital Letter Y with Acute (Ý) Latin Capital Letter Y with Diaeresis (Ÿ) Latin Capital Letter Z (Z) Latin Capital Letter Z with Caron (Ž) Latin Small Letter A (a) Feminine Ordinal Indicator (ª) Latin Small Letter A with Grave (à) Latin Small Letter A with Acute (á) Latin Small Letter A with Circumflex (â) Latin Small Letter A with Tilde (ã) Latin Small Letter A with Diaeresis (ä) Latin Small Letter A with Ring Above (å) Latin Subscript Small Letter A (ₐ) Latin Small Letter A (a), Numerators Latin Small Letter A (a), Denominators Feminine Ordinal Indicator (ª), Small Capitals Latin Small Letter A with Diaeresis (Ä ä), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter A with Grave (À à), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter A with Circumflex ( â), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter A (A a), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter A with Acute (Á á), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter A with Tilde (à ã), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter A with Ring Above (Å å), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter A (a), Superscript Latin Small Letter B (b) Latin Small Letter B (b), Numerators Latin Small Letter B (b), Denominators Latin Small Letter B (B b), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter B (b), Superscript Latin Small Letter B (b), Subscript Latin Small Letter C (c) Latin Small Letter C with Cedilla (ç) Latin Small Letter C (c), Numerators Latin Small Letter C (c), Denominators Latin Small Letter C (C c), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter C with Cedilla (Ç ç), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter C (c), Superscript Latin Small Letter C (c), Subscript Latin Small Letter D (d) Latin Small Letter D (d), Numerators Latin Small Letter D (d), Denominators Latin Small Letter D (D d), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter D (d), Superscript Latin Small Letter D (d), Subscript Latin Small Letter E (e) Latin Small Letter E with Grave (è) Latin Small Letter E with Acute (é) Latin Small Letter E with Circumflex (ê) Latin Small Letter E with Diaeresis (ë) Latin Subscript Small Letter E (ₑ) Latin Small Letter E (e), Numerators Latin Small Letter E (e), Denominators Latin Small Letter E with Grave (È è), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter E with Circumflex (Ê ê), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter E (E e), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter E with Acute (É é), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter E with Diaeresis (Ë ë), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter E with Grave (è), Superscript Latin Small Letter E (e), Superscript Latin Small Letter F (f) Latin Small Letter F (f), Numerators Latin Small Letter F (f), Denominators Latin Small Letter F (F f), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter F (f), Superscript Latin Small Letter F (f), Subscript Latin Small Letter G (g) Latin Small Letter G (g), Numerators Latin Small Letter G (g), Denominators Latin Small Letter G (G g), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter G (g), Superscript Latin Small Letter G (g), Subscript Latin Small Letter H (h) Latin Small Letter H (h), Numerators Latin Small Letter H (h), Denominators Latin Small Letter H (H h), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter H (h), Superscript Latin Small Letter I (i) Latin Small Letter I with Grave (ì) Latin Small Letter I with Acute (í) Latin Small Letter I with Circumflex (î) Latin Small Letter I with Diaeresis (ï) Superscript Latin Small Letter I (ⁱ) Latin Small Letter I (i), Numerators Latin Small Letter I (i), Denominators Latin Small Letter I with Grave (Ì ì), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter I with Circumflex (Î î), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter I (I i), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter I with Acute (Í í), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter I with Diaeresis (Ï ï), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter I (i), Subscript Latin Small Letter J (j) Latin Small Letter J (j), Numerators Latin Small Letter J (j), Denominators Latin Small Letter J (J j), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter J (j), Superscript Latin Small Letter J (j), Subscript Latin Small Letter K (k) Latin Small Letter K (k), Numerators Latin Small Letter K (k), Denominators Latin Small Letter K (K k), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter K (k), Superscript Latin Small Letter L (l) Script Small L (ℓ) Latin Small Letter L (l), Numerators Latin Small Letter L (l), Denominators Latin Small Letter L (L l), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter L (l), Superscript Latin Small Letter M (m) Latin Small Letter M (m), Numerators Latin Small Letter M (m), Denominators Latin Small Letter M (M m), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter M (m), Superscript Latin Small Letter N (n) Latin Small Letter N with Tilde (ñ) Superscript Latin Small Letter N (ⁿ) Latin Small Letter N (n), Numerators Latin Small Letter N (n), Denominators Latin Small Letter N (N n), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter N with Tilde (Ñ ñ), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter O (o) Masculine Ordinal Indicator (º) Latin Small Letter O with Grave (ò) Latin Small Letter O with Acute (ó) Latin Small Letter O with Circumflex (ô) Latin Small Letter O with Tilde (õ) Latin Small Letter O with Diaeresis (ö) Latin Subscript Small Letter O (ₒ) Latin Small Letter O (o), Numerators Latin Small Letter O (o), Denominators Masculine Ordinal Indicator (º), Small Capitals Latin Small Letter O with Circumflex (Ô ô), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter O with Grave (Ò ò), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter O with Diaeresis (Ö ö), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter O (O o), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter O with Acute (Ó ó), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter O with Tilde (Õ õ), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter O (o), Superscript Latin Small Letter P (p) Latin Small Letter P (p), Numerators Latin Small Letter P (p), Denominators Latin Small Letter P (P p), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter P (p), Superscript Latin Small Letter Q (q) Latin Small Letter Q (q), Numerators Latin Small Letter Q (q), Denominators Latin Small Letter Q (Q q), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter Q (q), Superscript Latin Small Letter Q (q), Subscript Latin Small Letter R (r) Latin Small Letter R (r), Numerators Latin Small Letter R (r), Denominators Latin Small Letter R (R r), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter R (r), Superscript Latin Small Letter R (r), Subscript Latin Small Letter S (s) Latin Small Letter S with Caron (š) Latin Small Letter Long S (ſ) Latin Small Letter S (s), Numerators Latin Small Letter S (s), Denominators Latin Small Letter Long S (ſ), Small Capitals Latin Small Letter S with Caron (Š š), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter S (S s), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter S (s), Superscript Latin Small Letter T (t) Latin Small Letter T (t), Numerators Latin Small Letter T (t), Denominators Latin Small Letter T (T t), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter T (t), Superscript Latin Small Letter U (u) Latin Small Letter U with Grave (ù) Latin Small Letter U with Acute (ú) Latin Small Letter U with Circumflex (û) Latin Small Letter U with Diaeresis (ü) Latin Small Letter U (u), Numerators Latin Small Letter U (u), Denominators Latin Small Letter U with Diaeresis (Ü ü), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter U with Acute (Ú ú), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter U (U u), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter U with Grave (Ù ù), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter U with Circumflex (Û û), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter U (u), Superscript Latin Small Letter U (u), Subscript Latin Small Letter V (v) Latin Small Letter V (v), Numerators Latin Small Letter V (v), Denominators Latin Small Letter V (V v), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter V (v), Superscript Latin Small Letter V (v), Subscript Latin Small Letter W (w) Latin Small Letter W (w), Numerators Latin Small Letter W (w), Denominators Latin Small Letter W (W w), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter W (w), Superscript Latin Small Letter W (w), Subscript Latin Small Letter X (x) Latin Subscript Small Letter X (ₓ) Latin Small Letter X (x), Numerators Latin Small Letter X (x), Denominators Latin Small Letter X (X x), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter X (x), Superscript Latin Small Letter Y (y) Latin Small Letter Y with Acute (ý) Latin Small Letter Y with Diaeresis (ÿ) Latin Small Letter Y (y), Numerators Latin Small Letter Y (y), Denominators Latin Small Letter Y (Y y), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter Y with Diaeresis (Ÿ ÿ), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter Y with Acute (Ý ý), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter Y (y), Superscript Latin Small Letter Y (y), Subscript Latin Small Letter Z (z) Latin Small Letter Z with Caron (ž) Latin Small Letter Z (z), Numerators Latin Small Letter Z (z), Denominators Latin Small Letter Z (Z z), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter Z with Caron (Ž ž), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter Z (z), Superscript Latin Small Letter Z (z), Subscript Latin Capital Letter Ae (Æ) Latin Capital Letter Eth (Ð) Latin Capital Letter O with Stroke (Ø) Latin Capital Letter Thorn (Þ) Latin Small Letter Sharp S (ß) Latin Small Letter Sharp S (ß), Small Capitals Latin Small Letter Ae (æ) Latin Small Letter Ae (Æ æ), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter Eth (ð) Latin Small Letter Eth (Ð ð), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter O with Stroke (ø) Latin Small Letter O with Stroke (Ø ø), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter Thorn (þ) Latin Small Letter Thorn (Þ þ), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter Dotless I (ı) Latin Small Letter Dotless I (ı), Small Capitals Latin Capital Ligature Ij (IJ) Latin Small Ligature Ij (ij) Latin Small Ligature Ff (ff) Latin Small Ligature Fi (fi) Latin Small Ligature Fl (fl) Latin Small Ligature Ffi (ffi) Latin Small Ligature Ffl (ffl) Latin Small Ligature Ffl (ffl), Small Capitals Latin Small Ligature Fl (fl), Small Capitals Latin Small Ligature Ff (ff), Small Capitals Latin Small Ligature Ffi (ffi), Small Capitals Latin Small Ligature Fi (fi), Small Capitals Latin Small Ligature Ij (IJ ij), Small Capitals From Capitals Ligature f_b (fb), Standard Ligatures Ligature f_f_t (fft), Standard Ligatures Ligature f_h (fh), Standard Ligatures Ligature f_j (fj), Standard Ligatures Ligature f_t (ft), Standard Ligatures Ligature f_k (fk), Standard Ligatures Ligature f_l (fl), Standard Ligatures Ligature f_i (fi), Standard Ligatures Ligature f_f_l (ffl), Standard Ligatures Ligature f_f_j (ffj), Standard Ligatures Ligature f_f_k (ffk), Standard Ligatures Ligature f_f_h (ffh), Standard Ligatures Ligature f_f (ff), Standard Ligatures Ligature f_f_b (ffb), Standard Ligatures Ligature f_f_i (ffi), Standard Ligatures Ligature t_f (tf), Discretionary Ligatures Ligature t_t (tt), Discretionary Ligatures Latin Capital Letter L with Stroke (Ł) Latin Small Letter L with Stroke (ł) Latin Small Letter L with Stroke (Ł ł), Small Capitals From Capitals Latin Capital Ligature Oe (Œ) Latin Small Ligature Oe (œ) Latin Small Ligature Oe (Œ œ), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter F with Hook (ƒ) Latin Small Letter F with Hook (ƒ), Tabular Figures Latin Small Letter F with Hook (ƒ), Lining Figures Latin Small Letter F with Hook (ƒ), Lining Figures Latin Small Letter F with Hook (ƒ), Small Capitals From Capitals Latin Small Letter F with Hook (ƒ), Small Capitals From Capitals Greek Capital Letter Delta (Δ) Greek Capital Letter Omega (Ω) Greek Small Letter Mu (μ) Micro Sign (µ) Greek Small Letter Pi (π) Ohm Sign (Ω) Number Sign (#) Number Sign (#), Small Capitals From Capitals Dollar Sign ($) Dollar Sign ($), Tabular Figures Dollar Sign ($), Lining Figures Dollar Sign ($), Lining Figures Dollar Sign ($), Numerators Dollar Sign ($), Denominators Dollar Sign ($), Small Capitals From Capitals Dollar Sign ($), Small Capitals From Capitals Dollar Sign ($), Superscript Dollar Sign ($), Subscript Percent Sign (%) Percent Sign (%), Small Capitals From Capitals Ampersand (&) Ampersand (&), Small Capitals From Capitals Left Parenthesis (() Superscript Left Parenthesis (⁽) Subscript Left Parenthesis (₍) Left Parenthesis ((), Numerators Left Parenthesis ((), Denominators Left Parenthesis ((), Small Capitals From Capitals Left Parenthesis ((), Case-Sensitive Forms Right Parenthesis ()) Superscript Right Parenthesis (⁾) Subscript Right Parenthesis (₎) Right Parenthesis ()), Numerators Right Parenthesis ()), Denominators Right Parenthesis ()), Small Capitals From Capitals Right Parenthesis ()), Case-Sensitive Forms Asterisk (*) Asterisk (*), Small Capitals From Capitals Plus Sign (+) Superscript Plus Sign (⁺) Subscript Plus Sign (₊) Plus Sign (+), Numerators Plus Sign (+), Denominators Plus Sign (+), Small Capitals From Capitals Solidus (/) Solidus (/), Small Capitals From Capitals Digit Zero (0) Superscript Zero (⁰) Subscript Zero (₀) Digit Zero (0), Tabular Figures Digit Zero (0), Lining Figures Digit Zero (0), Lining Figures Digit Zero (0), Numerators Digit Zero (0), Denominators Digit Zero (0), Small Capitals From Capitals Digit Zero (0), Small Capitals From Capitals Digit Zero (0) Digit Zero (0) Digit Zero (0) Digit Zero (0) Digit Zero (0) Digit Zero (0) Digit One (1) Superscript One (¹) Vulgar Fraction One Quarter (¼) Vulgar Fraction One Half (½) Subscript One (₁) Vulgar Fraction One Third (⅓) Vulgar Fraction One Fifth (⅕) Vulgar Fraction One Sixth (⅙) Vulgar Fraction One Eighth (⅛) Fraction Numerator One (⅟) Digit One (1), Tabular Figures Digit One (1), Lining Figures Digit One (1), Lining Figures Digit One (1), Numerators Digit One (1), Denominators Digit One (1), Small Capitals From Capitals Digit One (1), Small Capitals From Capitals Digit Two (2) Superscript Two (²) Subscript Two (₂) Vulgar Fraction Two Thirds (⅔) Vulgar Fraction Two Fifths (⅖) Digit Two (2), Tabular Figures Digit Two (2), Lining Figures Digit Two (2), Lining Figures Digit Two (2), Numerators Digit Two (2), Denominators Digit Two (2), Small Capitals From Capitals Digit Two (2), Small Capitals From Capitals Digit Three (3) Superscript Three (³) Vulgar Fraction Three Quarters (¾) Subscript Three (₃) Vulgar Fraction Three Fifths (⅗) Vulgar Fraction Three Eighths (⅜) Digit Three (3), Tabular Figures Digit Three (3), Lining Figures Digit Three (3), Lining Figures Digit Three (3), Numerators Digit Three (3), Denominators Digit Three (3), Small Capitals From Capitals Digit Three (3), Small Capitals From Capitals Digit Four (4) Superscript Four (⁴) Subscript Four (₄) Vulgar Fraction Four Fifths (⅘) Digit Four (4), Tabular Figures Digit Four (4), Lining Figures Digit Four (4), Lining Figures Digit Four (4), Numerators Digit Four (4), Denominators Digit Four (4), Small Capitals From Capitals Digit Four (4), Small Capitals From Capitals Digit Five (5) Superscript Five (⁵) Subscript Five (₅) Vulgar Fraction Five Sixths (⅚) Vulgar Fraction Five Eighths (⅝) Digit Five (5), Tabular Figures Digit Five (5), Lining Figures Digit Five (5), Lining Figures Digit Five (5), Numerators Digit Five (5), Denominators Digit Five (5), Small Capitals From Capitals Digit Five (5), Small Capitals From Capitals Digit Six (6) Superscript Six (⁶) Subscript Six (₆) Digit Six (6), Tabular Figures Digit Six (6), Lining Figures Digit Six (6), Lining Figures Digit Six (6), Numerators Digit Six (6), Denominators Digit Six (6), Small Capitals From Capitals Digit Six (6), Small Capitals From Capitals Digit Seven (7) Superscript Seven (⁷) Subscript Seven (₇) Vulgar Fraction Seven Eighths (⅞) Digit Seven (7), Tabular Figures Digit Seven (7), Lining Figures Digit Seven (7), Lining Figures Digit Seven (7), Numerators Digit Seven (7), Denominators Digit Seven (7), Small Capitals From Capitals Digit Seven (7), Small Capitals From Capitals Digit Eight (8) Superscript Eight (⁸) Subscript Eight (₈) Digit Eight (8), Tabular Figures Digit Eight (8), Lining Figures Digit Eight (8), Lining Figures Digit Eight (8), Numerators Digit Eight (8), Denominators Digit Eight (8), Small Capitals From Capitals Digit Eight (8), Small Capitals From Capitals Digit Nine (9) Superscript Nine (⁹) Subscript Nine (₉) Digit Nine (9), Tabular Figures Digit Nine (9), Lining Figures Digit Nine (9), Lining Figures Digit Nine (9), Numerators Digit Nine (9), Denominators Digit Nine (9), Small Capitals From Capitals Digit Nine (9), Small Capitals From Capitals Less-Than Sign (<) Less-Than Sign (<), Small Capitals From Capitals Equals Sign (=) Superscript Equals Sign (⁼) Subscript Equals Sign (₌) Not Equal To (≠) Equals Sign (=), Numerators Equals Sign (=), Denominators Not Equal To (≠), Small Capitals From Capitals Equals Sign (=), Small Capitals From Capitals Greater-Than Sign (>) Greater-Than Sign (>), Small Capitals From Capitals Commercial At (@) Commercial At (@), Small Capitals From Capitals Left Square Bracket ([) Left Square Bracket ([), Small Capitals From Capitals Left Square Bracket ([), Case-Sensitive Forms Reverse Solidus (\) Reverse Solidus (\), Small Capitals From Capitals Right Square Bracket (]) Right Square Bracket (]), Small Capitals From Capitals Right Square Bracket (]), Case-Sensitive Forms Low Line (_) Left Curly Bracket ({) Left Curly Bracket ({), Small Capitals From Capitals Left Curly Bracket ({), Case-Sensitive Forms Vertical Line (|) Right Curly Bracket (}) Right Curly Bracket (}), Small Capitals From Capitals Right Curly Bracket (}), Case-Sensitive Forms Tilde (~) Tilde (~), Small Capitals From Capitals Inverted Exclamation Mark (¡) Inverted Exclamation Mark (¡), Small Capitals From Capitals Inverted Exclamation Mark (¡), Case-Sensitive Forms Cent Sign (¢) Cent Sign (¢), Tabular Figures Cent Sign (¢), Lining Figures Cent Sign (¢), Lining Figures Cent Sign (¢), Numerators Cent Sign (¢), Denominators Cent Sign (¢), Small Capitals From Capitals Cent Sign (¢), Small Capitals From Capitals Cent Sign (¢), Superscript Cent Sign (¢), Subscript Pound Sign (£) Pound Sign (£), Tabular Figures Pound Sign (£), Lining Figures Pound Sign (£), Lining Figures Pound Sign (£), Small Capitals From Capitals Pound Sign (£), Small Capitals From Capitals Currency Sign (¤) Currency Sign (¤), Tabular Figures Currency Sign (¤), Lining Figures Currency Sign (¤), Lining Figures Currency Sign (¤), Small Capitals From Capitals Currency Sign (¤), Small Capitals From Capitals Yen Sign (¥) Yen Sign (¥), Tabular Figures Yen Sign (¥), Lining Figures Yen Sign (¥), Lining Figures Yen Sign (¥), Small Capitals From Capitals Yen Sign (¥), Small Capitals From Capitals Broken Bar (¦) Section Sign (§) Section Sign (§), Small Capitals From Capitals Copyright Sign (©) Copyright Sign (©), Small Capitals From Capitals Not Sign (¬) Not Sign (¬), Small Capitals From Capitals Soft Hyphen (­) Soft Hyphen (­), Small Capitals From Capitals Soft Hyphen (­), Case-Sensitive Forms Registered Sign (®) Registered Sign (®), Small Capitals From Capitals Degree Sign (°) Degree Sign (°), Small Capitals From Capitals Plus-Minus Sign (±) Plus-Minus Sign (±), Small Capitals From Capitals Pilcrow Sign (¶) Pilcrow Sign (¶), Small Capitals From Capitals Inverted Question Mark (¿) Inverted Question Mark (¿), Small Capitals From Capitals Inverted Question Mark (¿), Case-Sensitive Forms Multiplication Sign (×) Multiplication Sign (×), Small Capitals From Capitals Division Sign (÷) Division Sign (÷), Small Capitals From Capitals Zero Width Space (​) Dagger (†) Dagger (†), Small Capitals From Capitals Double Dagger (‡) Double Dagger (‡), Small Capitals From Capitals Bullet (•) Bullet (•), Small Capitals From Capitals Bullet (•), Case-Sensitive Forms Full Stop (.) Horizontal Ellipsis (…) Full Stop (.), Numerators Full Stop (.), Denominators Full Stop (.), Superscript Full Stop (.), Subscript Per Mille Sign (‰) Per Mille Sign (‰), Small Capitals From Capitals Fraction Slash (⁄) Euro Sign (€) Euro Sign (€), Tabular Figures Euro Sign (€), Lining Figures Euro Sign (€), Lining Figures Euro Sign (€), Numerators Euro Sign (€), Denominators Euro Sign (€), Small Capitals From Capitals Euro Sign (€), Small Capitals From Capitals Euro Sign (€), Superscript Euro Sign (€), Subscript Hryvnia Sign (₴) Estimated Symbol (℮) Leftwards Arrow (←) Upwards Arrow (↑) Rightwards Arrow (→) Downwards Arrow (↓) Partial Differential (∂) Increment (∆) N-Ary Product (∏) N-Ary Summation (∑) Bullet Operator (∙) Square Root (√) Infinity (∞) Infinity (∞), Small Capitals From Capitals Integral (∫) Almost Equal To (≈) Almost Equal To (≈), Small Capitals From Capitals Less-Than Or Equal To (≤) Less-Than Or Equal To (≤), Small Capitals From Capitals Greater-Than Or Equal To (≥) Greater-Than Or Equal To (≥), Small Capitals From Capitals Dot Operator (⋅) White Right-Pointing Triangle (▷) White Left-Pointing Triangle (◁) White Medium Square (◻) Black Medium Square (◼) Zero Width No-Break Space () Hyphen-Minus (-) Hyphen-Minus (-), Numerators Hyphen-Minus (-), Denominators Hyphen-Minus (-), Small Capitals From Capitals Hyphen-Minus (-), Case-Sensitive Forms Hyphen-Minus (-), Superscript Hyphen-Minus (-), Subscript En Dash (–) En Dash (–), Small Capitals From Capitals En Dash (–), Case-Sensitive Forms Em Dash (—) Em Dash (—), Small Capitals From Capitals Em Dash (—), Case-Sensitive Forms Minus Sign (−) Superscript Minus (⁻) Subscript Minus (₋) Minus Sign (−), Numerators Minus Sign (−), Denominators Minus Sign (−), Small Capitals From Capitals Space ( ) No-Break Space ( ) Figure Space ( ) Punctuation Space ( ) Figure Space ( ), Tabular Figures Figure Space ( ), Lining Figures Exclamation Mark (!) Exclamation Mark (!), Small Capitals From Capitals Comma (,) Comma (,), Numerators Comma (,), Denominators Comma (,), Superscript Comma (,), Subscript Colon (:) Semicolon (;) Question Mark (?) Question Mark (?), Small Capitals From Capitals Quotation Mark (") Quotation Mark ("), Small Capitals From Capitals Apostrophe (') Apostrophe ('), Small Capitals From Capitals Left-Pointing Double Angle Quotation Mark («) Left-Pointing Double Angle Quotation Mark («), Small Capitals From Capitals Left-Pointing Double Angle Quotation Mark («), Case-Sensitive Forms Right-Pointing Double Angle Quotation Mark (») Right-Pointing Double Angle Quotation Mark (»), Small Capitals From Capitals Right-Pointing Double Angle Quotation Mark (»), Case-Sensitive Forms Left Single Quotation Mark (‘) Left Single Quotation Mark (‘), Small Capitals From Capitals Right Single Quotation Mark (’) Right Single Quotation Mark (’), Small Capitals From Capitals Single Low-9 Quotation Mark (‚) Left Double Quotation Mark (“) Left Double Quotation Mark (“), Small Capitals From Capitals Right Double Quotation Mark (”) Right Double Quotation Mark (”), Small Capitals From Capitals Double Low-9 Quotation Mark („) Single Left-Pointing Angle Quotation Mark (‹) Single Left-Pointing Angle Quotation Mark (‹), Small Capitals From Capitals Single Left-Pointing Angle Quotation Mark (‹), Case-Sensitive Forms Single Right-Pointing Angle Quotation Mark (›) Single Right-Pointing Angle Quotation Mark (›), Small Capitals From Capitals Single Right-Pointing Angle Quotation Mark (›), Case-Sensitive Forms Circumflex Accent (^) North West Arrow (↖) North East Arrow (↗) South East Arrow (↘) South West Arrow (↙) Black Square (■) White Square (□) Black Right-Pointing Triangle (▶) Black Left-Pointing Triangle (◀) Lozenge (◊) White Circle (○) Black Circle (●) Black Star (★) Grave Accent (`) Combining Diaeresis (̈) Diaeresis (¨) Combining Diaeresis (̈), Small Capitals From Capitals Combining Diaeresis (̈), Case-Sensitive Forms Combining Macron (̄) Macron (¯) Combining Macron (̄), Small Capitals From Capitals Combining Macron (̄), Case-Sensitive Forms Combining Acute Accent (́) Acute Accent (´) Combining Acute Accent (́), Small Capitals From Capitals Combining Acute Accent (́), Case-Sensitive Forms Middle Dot (·) Middle Dot (·), Small Capitals From Capitals Middle Dot (·), Case-Sensitive Forms Combining Cedilla (̧) Cedilla (¸) Modifier Letter Turned Comma (ʻ) Modifier Letter Turned Comma (ʻ), Small Capitals From Capitals Modifier Letter Apostrophe (ʼ) Modifier Letter Apostrophe (ʼ), Small Capitals From Capitals Modifier Letter Circumflex Accent (ˆ) Caron (ˇ) Modifier Letter Macron (ˉ) Combining Breve (̆) Breve (˘) Combining Breve (̆), Small Capitals From Capitals Combining Breve (̆), Case-Sensitive Forms Combining Dot Above (̇) Dot Above (˙) Combining Dot Above (̇), Small Capitals From Capitals Combining Dot Above (̇), Case-Sensitive Forms Combining Ring Above (̊) Ring Above (˚) Combining Ring Above (̊), Small Capitals From Capitals Combining Ring Above (̊), Case-Sensitive Forms Combining Ogonek (̨) Ogonek (˛) Combining Tilde (̃) Small Tilde (˜) Combining Tilde (̃), Small Capitals From Capitals Combining Tilde (̃), Case-Sensitive Forms Combining Double Acute Accent (̋) Double Acute Accent (˝) Combining Double Acute Accent (̋), Small Capitals From Capitals Combining Double Acute Accent (̋), Case-Sensitive Forms Combining Grave Accent (̀) Combining Grave Accent (̀), Small Capitals From Capitals Combining Grave Accent (̀), Case-Sensitive Forms Combining Circumflex Accent (̂) Combining Circumflex Accent (̂), Small Capitals From Capitals Combining Circumflex Accent (̂), Case-Sensitive Forms Combining Caron (̌) Combining Caron (̌), Small Capitals From Capitals Combining Caron (̌), Case-Sensitive Forms Combining Turned Comma Above (̒) Combining Comma Above Right (̕) Combining Comma Below (̦) Glyph t_h_e.sc (), Small Capitals Glyph h_e.sc (), Small Capitals Glyph a_n.sc (), Small Capitals Glyph T_h_e.sc (), Small Capitals From Capitals Unicode character ₕ Unicode character ₖ Unicode character ₗ Unicode character ₘ Unicode character ₙ Unicode character ₚ Unicode character ₛ Unicode character ₜ Unicode character ⅐ Unicode character ⅑ Unicode character ⅒ Unicode character ↉
Display mode

This is a listing of all 802 glyphs contained in the font, including OpenType variants that may only be accessible via OpenType-aware applications.

Each basic character (“A”) is followed by Unicode variants of the same character (Á, Ä…), then OpenType variants (small caps, alternates, ligatures…). This way you can see all the variations on a single character in one place.

Preview Image
Preview Image

Family members

prev
next