0 items, $0.00

Palatino® nova

by Linotype

Fonts Usage Format Add to Cart Price
Palatino® nova Pro Light
1 font
 • OpenType Alternates OpenType Alternates
Desktop
 • OTF
$79.00
Webfont
 • WOFF,EOT,TTF,SVG
$79.00
App
 • OTF
$790.00
eBook
 • OTF
$158.00
Server
 • OTF
$790.00
Palatino® nova Pro Light Italic
1 font
 • OpenType Alternates OpenType Alternates
Desktop
 • OTF
$79.00
Webfont
 • WOFF,EOT,TTF,SVG
$79.00
App
 • OTF
$790.00
eBook
 • OTF
$158.00
Server
 • OTF
$790.00
Palatino® nova Pro Regular
1 font
 • OpenType Alternates OpenType Alternates
Desktop
 • OTF
$79.00
Webfont
 • WOFF,EOT,TTF,SVG
$79.00
App
 • OTF
$790.00
eBook
 • OTF
$158.00
Server
 • OTF
$790.00
Palatino® nova Pro Italic
1 font
 • OpenType Alternates OpenType Alternates
Desktop
 • OTF
$79.00
Webfont
 • WOFF,EOT,TTF,SVG
$79.00
App
 • OTF
$790.00
eBook
 • OTF
$158.00
Server
 • OTF
$790.00
Palatino® nova Pro Medium
1 font
 • OpenType Alternates OpenType Alternates
Desktop
 • OTF
$79.00
Webfont
 • WOFF,EOT,TTF,SVG
$79.00
App
 • OTF
$790.00
eBook
 • OTF
$158.00
Server
 • OTF
$790.00
Palatino® nova Pro Medium Italic
1 font
 • OpenType Alternates OpenType Alternates
Desktop
 • OTF
$79.00
Webfont
 • WOFF,EOT,TTF,SVG
$79.00
App
 • OTF
$790.00
eBook
 • OTF
$158.00
Server
 • OTF
$790.00
Palatino® nova Pro Bold
1 font
 • OpenType Alternates OpenType Alternates
Desktop
 • OTF
$79.00
Webfont
 • WOFF,EOT,TTF,SVG
$79.00
App
 • OTF
$790.00
eBook
 • OTF
$158.00
Server
 • OTF
$790.00
Palatino® nova Pro Bold Italic
1 font
 • OpenType Alternates OpenType Alternates
Desktop
 • OTF
$79.00
Webfont
 • WOFF,EOT,TTF,SVG
$79.00
App
 • OTF
$790.00
eBook
 • OTF
$158.00
Server
 • OTF
$790.00
Palatino® nova Pro Titling
1 font
  Desktop
  • OTF
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OTF
  $790.00
  eBook
  • OTF
  $158.00
  Server
  • OTF
  $790.00
  Palatino® nova Pro Imperial
  1 font
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OTF
  $790.00
  eBook
  • OTF
  $158.00
  Server
  • OTF
  $790.00
  Palatino® nova Com Light
  1 font
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OT ttf
  $790.00
  eBook
  • OT ttf
  $158.00
  Server
  • OT ttf
  $790.00
  Palatino® nova Com Light Italic
  1 font
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OT ttf
  $790.00
  eBook
  • OT ttf
  $158.00
  Server
  • OT ttf
  $790.00
  Palatino® nova Com Regular
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OT ttf
  $790.00
  eBook
  • OT ttf
  $158.00
  Server
  • OT ttf
  $790.00
  Palatino® nova Com Italic
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OT ttf
  $790.00
  eBook
  • OT ttf
  $158.00
  Server
  • OT ttf
  $790.00
  Palatino® nova Com Medium
  1 font
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OT ttf
  $790.00
  eBook
  • OT ttf
  $158.00
  Server
  • OT ttf
  $790.00
  Palatino® nova Com Medium Italic
  1 font
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OT ttf
  $790.00
  eBook
  • OT ttf
  $158.00
  Server
  • OT ttf
  $790.00
  Palatino® nova Com Bold
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OT ttf
  $790.00
  eBook
  • OT ttf
  $158.00
  Server
  • OT ttf
  $790.00
  Palatino® nova Com Bold Italic
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OT ttf
  $790.00
  eBook
  • OT ttf
  $158.00
  Server
  • OT ttf
  $790.00
  Palatino® nova Com Titling
  1 font
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OT ttf
  $790.00
  eBook
  • OT ttf
  $158.00
  Server
  • OT ttf
  $790.00
  Palatino® nova Com Imperial
  1 font
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $79.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $79.00
  App
  • OT ttf
  $790.00
  eBook
  • OT ttf
  $158.00
  Server
  • OT ttf
  $790.00
  Palatino® nova Std Greek Regular
  1 font
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $89.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $89.00
  App
  • OTF
  $890.00
  eBook
  • OTF
  $178.00
  Server
  • OTF
  $890.00
  Palatino® nova Std Greek Italic
  1 font
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $89.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $89.00
  App
  • OTF
  $890.00
  eBook
  • OTF
  $178.00
  Server
  • OTF
  $890.00
  Palatino® nova Std Greek Bold
  1 font
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $89.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $89.00
  App
  • OTF
  $890.00
  eBook
  • OTF
  $178.00
  Server
  • OTF
  $890.00
  Palatino® nova Std Greek Bold Italic
  1 font
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $89.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $89.00
  App
  • OTF
  $890.00
  eBook
  • OTF
  $178.00
  Server
  • OTF
  $890.00
  Palatino® nova Std Greek Titling
  1 font
  • Greek Modern Greek
  Desktop
  • OTF
  $89.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $89.00
  App
  • OTF
  $890.00
  eBook
  • OTF
  $178.00
  Server
  • OTF
  $890.00
  Palatino® nova Std Cyrillic Regular
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $89.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $89.00
  App
  • OTF
  $890.00
  eBook
  • OTF
  $178.00
  Server
  • OTF
  $890.00
  Palatino® nova Std Cyrillic Italic
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $89.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $89.00
  App
  • OTF
  $890.00
  eBook
  • OTF
  $178.00
  Server
  • OTF
  $890.00
  Palatino® nova Std Cyrillic Bold
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $89.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $89.00
  App
  • OTF
  $890.00
  eBook
  • OTF
  $178.00
  Server
  • OTF
  $890.00
  Palatino® nova Std Cyrillic Bold Italic
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $89.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $89.00
  App
  • OTF
  $890.00
  eBook
  • OTF
  $178.00
  Server
  • OTF
  $890.00
  Palatino® nova Paneuropean Regular
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $99.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $99.00
  App
  • OTF
  $990.00
  eBook
  • OTF
  $198.00
  Server
  • OTF
  $990.00
  Palatino® nova Paneuropean Italic
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $99.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $99.00
  App
  • OTF
  $990.00
  eBook
  • OTF
  $198.00
  Server
  • OTF
  $990.00
  Palatino® nova Paneuropean Bold
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $99.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $99.00
  App
  • OTF
  $990.00
  eBook
  • OTF
  $198.00
  Server
  • OTF
  $990.00
  Palatino® nova Paneuropean Bold Italic
  1 font
  • Cyrillic Russian
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $99.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $99.00
  App
  • OTF
  $990.00
  eBook
  • OTF
  $198.00
  Server
  • OTF
  $990.00
  Palatino® nova Cyrillic Complete Family Pack
  4 fonts
  • Cyrillic Russian
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $321.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $321.00
  App
  • OTF
  $3,210.00
  eBook
  • OTF
  $642.00
  Server
  • OTF
  $3,210.00
  Palatino® nova Cyrillic Complete Family Value Pack
  4 fonts
  • Cyrillic Russian
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $321.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $321.00
  App
  • OTF
  $3,210.00
  eBook
  • OTF
  $642.00
  Server
  • OTF
  $3,210.00
  Palatino® nova W1G Value Pack
  4 fonts
  • Cyrillic Russian
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $357.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $357.00
  App
  • OTF
  $3,570.00
  eBook
  • OTF
  $714.00
  Server
  • OTF
  $3,570.00
  Palatino® nova 1 Value Pack
  5 fonts
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $356.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $356.00
  App
  • OTF
  $3,560.00
  eBook
  • OTF
  $712.00
  Server
  • OTF
  $3,560.00
  Palatino® nova 2 Value Pack
  5 fonts
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $356.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $356.00
  App
  • OTF
  $3,560.00
  eBook
  • OTF
  $712.00
  Server
  • OTF
  $3,560.00
  Palatino® nova Com 1 Value Pack
  5 fonts
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $356.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $356.00
  App
  • OT ttf
  $3,560.00
  eBook
  • OT ttf
  $712.00
  Server
  • OT ttf
  $3,560.00
  Palatino® nova Com 2 Value Pack
  5 fonts
  • Cyrillic Russian
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $356.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $356.00
  App
  • OT ttf
  $3,560.00
  eBook
  • OT ttf
  $712.00
  Server
  • OT ttf
  $3,560.00
  Palatino® nova Greek Complete Family Pack
  5 fonts
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $401.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $401.00
  App
  • OTF
  $4,010.00
  eBook
  • OTF
  $802.00
  Server
  • OTF
  $4,010.00
  Palatino® nova Greek Complete Family Value Pack
  5 fonts
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $401.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $401.00
  App
  • OTF
  $4,010.00
  eBook
  • OTF
  $802.00
  Server
  • OTF
  $4,010.00
  Palatino nova Volume
  10 fonts
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $711.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $711.00
  App
  • OTF
  $7,110.00
  eBook
  • OTF
  $1,422.00
  Server
  • OTF
  $7,110.00
  Palatino nova Value Pack
  14 fonts
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OTF
  $996.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $996.00
  App
  • OTF
  $9,960.00
  eBook
  • OTF
  $1,992.00
  Server
  • OTF
  $9,960.00
  Palatino nova Value Pack
  14 fonts
  • Cyrillic Russian
  • Greek Modern Greek
  • OpenType Alternates OpenType Alternates
  Desktop
  • OT ttf
  $996.00
  Webfont
  • WOFF,EOT,TTF,SVG
  $996.00
  App
  • OT ttf
  $9,960.00
  eBook
  • OT ttf
  $1,992.00
  Server
  • OT ttf
  $9,960.00

  What do Desktop and Webfont mean?

  Desktop lets you use the font in applications on your own computer.

  Webfont lets you use the font on a web site using @font-face CSS.

  Filters

  Only show packages containing the following:

  Formats

  Languages