Shuji Kikuchi

Type Designer from Osaka.

Personal details

map pin

17 font families by Shuji Kikuchi

A
80
A
Sort by:

Albums

4 font styles from $15.00
Bagworm Bagworm

Albums

1 font style from $14.00
Ponytail™ Ponytail™

Albums

24 font styles from $30.00
Kropotkin Std Kropotkin Std
Kropotkin Std Kropotkin Std
Kropotkin Std Kropotkin Std
Kropotkin Std Kropotkin Std
Kropotkin Std Kropotkin Std

Albums

2 font styles from $12.00
Beg™ Beg™
Beg™ Beg™

Albums

2 font styles from $20.00

Albums

24 font styles from $5.00
Palindrome Palindrome
Palindrome Palindrome
Palindrome Palindrome
Palindrome Palindrome

Albums

4 font styles from $10.00
Rebuild Square™ Rebuild Square™
Rebuild Square™ Rebuild Square™
Rebuild Square™ Rebuild Square™
Rebuild Square™ Rebuild Square™

Albums

3 font styles from $20.00
Michel Michel
Michel Michel
Michel Michel
Michel Michel
Michel Michel

Albums

1 font style from $15.00
Phoebus Palast™ Phoebus Palast™

Albums

1 font style from $18.00
Violadabraccio™ Violadabraccio™

Albums

1 font style from $5.00
Longhaultrucker Logo Longhaultrucker Logo

Albums

4 font styles from $20.00
Uncertain Felttip™ Uncertain Felttip™
Uncertain Felttip™ Uncertain Felttip™
Uncertain Felttip™ Uncertain Felttip™
Uncertain Felttip™ Uncertain Felttip™

Albums

3 font styles from $18.00
Artlessness Artlessness
Artlessness Artlessness
Artlessness Artlessness
Artlessness Artlessness
Artlessness Artlessness

Albums

1 font style from $24.00
Bush!! Bush!!

Albums

8 font styles from $40.00
NoraPen NoraPen

Albums

7 font styles from $20.00
Du Du
Du Du
Du Du
Du Du
Du Du

Albums

8 font styles from $24.00
Magendfret Magendfret
Magendfret Magendfret
Magendfret Magendfret
Magendfret Magendfret
Magendfret Magendfret

Albums

1 font style from $29.95
Art Of Japanese Calligraphy Art Of Japanese Calligraphy

Albums

1 font style from $29.95
Kanji OC Kanji OC
Kanji OC Kanji OC
Kanji OC Kanji OC

Albums

2 font styles from $29.50
Asian Scroll™ Asian Scroll™
Asian Scroll™ Asian Scroll™

Albums

1 font style from $20.00
Made For Japan Made For Japan
Made For Japan Made For Japan
Made For Japan Made For Japan
Made For Japan Made For Japan
Made For Japan Made For Japan
Bestseller

Albums

85 font styles from $35.00
Helvetica® Neue Helvetica® Neue
Helvetica® Neue Helvetica® Neue
Helvetica® Neue Helvetica® Neue
Bestseller

Albums

144 font styles from $29.00
Proxima Nova Proxima Nova
Proxima Nova Proxima Nova
Proxima Nova Proxima Nova
Proxima Nova Proxima Nova
Proxima Nova Proxima Nova
Bestseller

Albums

55 font styles from $65.00
FF DIN® FF DIN®
FF DIN® FF DIN®
FF DIN® FF DIN®
FF DIN® FF DIN®
FF DIN® FF DIN®

Albums

12 font styles from $40.00
Brandon Grotesque Brandon Grotesque
Brandon Grotesque Brandon Grotesque
Brandon Grotesque Brandon Grotesque
Brandon Grotesque Brandon Grotesque
Brandon Grotesque Brandon Grotesque
Bestseller

Albums

12 font styles from $35.00
Avenir® Avenir®
Avenir® Avenir®
Avenir® Avenir®
Bestseller

Albums

162 font styles from $25.00
Artegra Sans Artegra Sans
Artegra Sans Artegra Sans
Artegra Sans Artegra Sans
Artegra Sans Artegra Sans
Artegra Sans Artegra Sans
Hot New Font

Albums

48 font styles from $29.00
Kapra Neue Kapra Neue
Kapra Neue Kapra Neue
Kapra Neue Kapra Neue
Kapra Neue Kapra Neue
Kapra Neue Kapra Neue
Bestseller

Albums

12 font styles from $40.00
Brandon Text Brandon Text
Brandon Text Brandon Text
Brandon Text Brandon Text
Brandon Text Brandon Text
Bestseller

Albums

120 font styles from $49.00
FF Mark® FF Mark®
FF Mark® FF Mark®
FF Mark® FF Mark®
FF Mark® FF Mark®
FF Mark® FF Mark®
Bestseller

Albums

32 font styles from $18.99 - some free
Rockeby Rockeby
Rockeby Rockeby
Rockeby Rockeby
Rockeby Rockeby
Rockeby Rockeby
Bestseller

Albums

12 font styles from $55.00
Cera Pro™ Cera Pro™
Cera Pro™ Cera Pro™
Cera Pro™ Cera Pro™
Cera Pro™ Cera Pro™
Cera Pro™ Cera Pro™
Bestseller

Albums

20 font styles from $25.00 - some free
Gilroy™ Gilroy™
Gilroy™ Gilroy™
Gilroy™ Gilroy™
Gilroy™ Gilroy™
Gilroy™ Gilroy™

Albums

80 font styles from $33.19
Neusa Next™ Neusa Next™
Neusa Next™ Neusa Next™
Neusa Next™ Neusa Next™
Neusa Next™ Neusa Next™
Neusa Next™ Neusa Next™
Bestseller

Albums

32 font styles from $89.00
Avenir® Next Pro Avenir® Next Pro
Avenir® Next Pro Avenir® Next Pro
Avenir® Next Pro Avenir® Next Pro
Bestseller

Albums

26 font styles from $35.00
Trade Gothic® Trade Gothic®
Trade Gothic® Trade Gothic®
Trade Gothic® Trade Gothic®
Hot New Font

Albums

12 font styles from $29.00
RF Rufo RF Rufo
RF Rufo RF Rufo
RF Rufo RF Rufo
RF Rufo RF Rufo
RF Rufo RF Rufo
Bestseller

Albums

16 font styles from $25.00
Sofia Pro Sofia Pro
Sofia Pro Sofia Pro
Sofia Pro Sofia Pro
Sofia Pro Sofia Pro
Sofia Pro Sofia Pro
Bestseller

Albums

53 font styles from $35.00
Univers® Univers®
Univers® Univers®
Univers® Univers®

Albums

72 font styles from $20.00 - some free
Verb™ Verb™
Verb™ Verb™
Verb™ Verb™
Verb™ Verb™
Verb™ Verb™

Albums

51 font styles from $35.00
Helvetica® Neue LT Std Helvetica® Neue LT Std
Helvetica® Neue LT Std Helvetica® Neue LT Std
Bestseller

Albums

10 font styles from $16.50 - some free
Museo Sans™ Museo Sans™
Museo Sans™ Museo Sans™
Museo Sans™ Museo Sans™
by Stawix
Bestseller

Albums

49 font styles from $40.00
Amsi Pro Amsi Pro
Amsi Pro Amsi Pro
Amsi Pro Amsi Pro
Amsi Pro Amsi Pro
Amsi Pro Amsi Pro
Bestseller

Albums

4 font styles from $15.00
Just Lovely Just Lovely
Just Lovely Just Lovely
Just Lovely Just Lovely
Just Lovely Just Lovely
Just Lovely Just Lovely
Bestseller

Albums

3 font styles from $15.00
Born Ready Born Ready
Born Ready Born Ready
Born Ready Born Ready
Born Ready Born Ready
Born Ready Born Ready
Bestseller

Albums

83 font styles from $17.00
Nexa Rust™ Nexa Rust™
Nexa Rust™ Nexa Rust™
Nexa Rust™ Nexa Rust™
Nexa Rust™ Nexa Rust™
Nexa Rust™ Nexa Rust™
Bestseller

Albums

23 font styles from $35.00
Linotype Didot® Linotype Didot®
Linotype Didot® Linotype Didot®
Linotype Didot® Linotype Didot®
Bestseller

Albums

16 font styles from $17.00
Nexa Nexa
Nexa Nexa
Nexa Nexa
Nexa Nexa
Nexa Nexa
Bestseller

Albums

60 font styles from $29.00
Rawson Rawson
Rawson Rawson
Rawson Rawson
Rawson Rawson
Rawson Rawson
Hot New Font

Albums

50 font styles from $20.00
Alfons™ Alfons™
Alfons™ Alfons™
Alfons™ Alfons™
Alfons™ Alfons™
Alfons™ Alfons™