Shuji Kikuchi

Type Designer from Osaka.

More info…

17 font families by Shuji Kikuchi

A
80
A
Sort by:

Albums

4 font styles from $15.00
Bagworm Bagworm

Albums

1 font style from $14.00
Ponytail™ Ponytail™

Albums

24 font styles from $30.00
Kropotkin Std Kropotkin Std
Kropotkin Std Kropotkin Std
Kropotkin Std Kropotkin Std
Kropotkin Std Kropotkin Std
Kropotkin Std Kropotkin Std

Albums

2 font styles from $20.00

Albums

2 font styles from $12.00
Beg™ Beg™
Beg™ Beg™

Albums

24 font styles from $5.00
Palindrome Palindrome
Palindrome Palindrome
Palindrome Palindrome
Palindrome Palindrome

Albums

3 font styles from $20.00
Michel Michel
Michel Michel
Michel Michel
Michel Michel
Michel Michel

Albums

4 font styles from $10.00
Rebuild Square™ Rebuild Square™
Rebuild Square™ Rebuild Square™
Rebuild Square™ Rebuild Square™
Rebuild Square™ Rebuild Square™

Albums

1 font style from $18.00
Violadabraccio™ Violadabraccio™

Albums

1 font style from $15.00
Phoebus Palast™ Phoebus Palast™

Albums

1 font style from $5.00
Longhaultrucker Logo Longhaultrucker Logo

Albums

4 font styles from $20.00
Uncertain Felttip™ Uncertain Felttip™
Uncertain Felttip™ Uncertain Felttip™
Uncertain Felttip™ Uncertain Felttip™
Uncertain Felttip™ Uncertain Felttip™

Albums

3 font styles from $18.00
Artlessness Artlessness
Artlessness Artlessness
Artlessness Artlessness
Artlessness Artlessness
Artlessness Artlessness

Albums

1 font style from $24.00
Bush!! Bush!!

Albums

8 font styles from $40.00
NoraPen NoraPen

Albums

7 font styles from $20.00
Du Du
Du Du
Du Du
Du Du
Du Du

Albums

8 font styles from $24.00
Magendfret Magendfret
Magendfret Magendfret
Magendfret Magendfret
Magendfret Magendfret
Magendfret Magendfret

Albums

1 font style from $29.95
Kanji OC Kanji OC
Kanji OC Kanji OC
Kanji OC Kanji OC

Albums

1 font style from $29.95
Art Of Japanese Calligraphy Art Of Japanese Calligraphy

Albums

2 font styles from $29.50
Asian Scroll™ Asian Scroll™
Asian Scroll™ Asian Scroll™

Albums

1 font style from $20.00
Made For Japan Made For Japan
Made For Japan Made For Japan
Made For Japan Made For Japan
Made For Japan Made For Japan
Made For Japan Made For Japan
Bestseller

Albums

56 font styles from $95.00
FF DIN® FF DIN®
FF DIN® FF DIN®
FF DIN® FF DIN®
FF DIN® FF DIN®
FF DIN® FF DIN®

Albums

10 font styles from $179.00
Tazugane™ Gothic Tazugane™ Gothic
Bestseller

Albums

144 font styles from $29.00
Proxima Nova Proxima Nova
Proxima Nova Proxima Nova
Proxima Nova Proxima Nova
Proxima Nova Proxima Nova
Proxima Nova Proxima Nova
Bestseller

Albums

85 font styles from $35.00
Helvetica® Neue Helvetica® Neue
Helvetica® Neue Helvetica® Neue
Helvetica® Neue Helvetica® Neue

Albums

34 font styles from $5.00
Bourton Bourton
Bourton Bourton
Bourton Bourton
Bourton Bourton
Bourton Bourton

Albums

12 font styles from $40.00
Brandon Grotesque Brandon Grotesque
Brandon Grotesque Brandon Grotesque
Brandon Grotesque Brandon Grotesque
Brandon Grotesque Brandon Grotesque
Brandon Grotesque Brandon Grotesque
Bestseller

Albums

14 font styles from $27.00 - some free
Uni Neue™ Uni Neue™
Uni Neue™ Uni Neue™
Uni Neue™ Uni Neue™
Uni Neue™ Uni Neue™
Uni Neue™ Uni Neue™

Albums

32 font styles from $25.00
Intelo Intelo
Intelo Intelo
Intelo Intelo
Intelo Intelo
Intelo Intelo
Bestseller

Albums

12 font styles from $35.00
Avenir® Avenir®
Avenir® Avenir®
Avenir® Avenir®

Albums

4 font styles from $24.00
Blooms Blooms
Blooms Blooms
Blooms Blooms
Blooms Blooms
Blooms Blooms
Bestseller

Albums

12 font styles from $40.00
Brandon Text Brandon Text
Brandon Text Brandon Text
Brandon Text Brandon Text
Brandon Text Brandon Text
Bestseller

Albums

26 font styles from $35.00
Trade Gothic® Trade Gothic®
Bestseller

Albums

20 font styles from $25.00 - some free
Gilroy™ Gilroy™
Gilroy™ Gilroy™
Gilroy™ Gilroy™
Gilroy™ Gilroy™
Gilroy™ Gilroy™
Bestseller

Albums

120 font styles from $49.00
FF Mark® FF Mark®
FF Mark® FF Mark®
FF Mark® FF Mark®
FF Mark® FF Mark®
FF Mark® FF Mark®
Bestseller

Albums

50 font styles from $35.00
Univers® Univers®
Univers® Univers®
Univers® Univers®

Albums

124 font styles from $19.00
Town Town
Town Town
Town Town
Town Town
Town Town
Bestseller

Albums

16 font styles from $25.00
Sofia Pro Sofia Pro
Sofia Pro Sofia Pro
Sofia Pro Sofia Pro
Sofia Pro Sofia Pro
Sofia Pro Sofia Pro

Albums

15 font styles from $10.00
Sunshine Daisies Sunshine Daisies
Sunshine Daisies Sunshine Daisies
Sunshine Daisies Sunshine Daisies
Sunshine Daisies Sunshine Daisies
Sunshine Daisies Sunshine Daisies
Bestseller

Albums

42 font styles from $49.00
DIN Next™ DIN Next™
DIN Next™ DIN Next™
DIN Next™ DIN Next™

Albums

4 font styles from $37.00
Madelyn™ Madelyn™
Madelyn™ Madelyn™
Madelyn™ Madelyn™
Madelyn™ Madelyn™
Madelyn™ Madelyn™
Bestseller

Albums

16 font styles from $17.00
Nexa Nexa
Nexa Nexa
Nexa Nexa
Nexa Nexa
Nexa Nexa
Bestseller

Albums

16 font styles from $29.00
Trenda Trenda
Trenda Trenda
Trenda Trenda
Trenda Trenda
Trenda Trenda

Albums

51 font styles from $35.00
Helvetica® Neue LT Std Helvetica® Neue LT Std
Helvetica® Neue LT Std Helvetica® Neue LT Std

Albums

20 font styles from $39.00 - some free
Sagona Sagona
Sagona Sagona
Sagona Sagona
Sagona Sagona
Sagona Sagona

Albums

28 font styles from $49.00
Hurme Geometric Sans 1 & 2 Hurme Geometric Sans 1 & 2
Hurme Geometric Sans 1 & 2 Hurme Geometric Sans 1 & 2
Hurme Geometric Sans 1 & 2 Hurme Geometric Sans 1 & 2
Hurme Geometric Sans 1 & 2 Hurme Geometric Sans 1 & 2
Hurme Geometric Sans 1 & 2 Hurme Geometric Sans 1 & 2
Bestseller

Albums

64 font styles from $35.00
Futura® Futura®
Futura® Futura®
Futura® Futura®
Bestseller

Albums

32 font styles from $89.00
Avenir® Next Pro Avenir® Next Pro
Avenir® Next Pro Avenir® Next Pro
Avenir® Next Pro Avenir® Next Pro
Bestseller

Albums

12 font styles from $55.00
Cera Pro™ Cera Pro™
Cera Pro™ Cera Pro™
Cera Pro™ Cera Pro™
Cera Pro™ Cera Pro™
Cera Pro™ Cera Pro™
Bestseller

Albums

20 font styles from $29.00
Futura® Futura®